Vaders en Zonen / Fathers and Sons

Sander en Eelco, beide vader van een jonge zoon, brengen graag tijd door in de natuur en willen hun passie voor het simpele
leven graag delen met andere vaders en hun zonen, nodigen hen uit tot een weekend van creëren, avontuur en rond het vuur zitten.

Sander and Eelco, both father of a young son, enjoy spending time in nature and sharing their passion for simple life with other fathers
and their sons, inviting them to a weekend of creation, adventure and sitting around the fire.

Nieuw op de Vlierhof

Vader&Zoon weekenden

Georganiseerd door Sander Jansen & Eelco Tans

Zelf zijn wij allebei, Sander en Eelco vader van een jonge zoon,

we hebben het mogen treffen dat we veel tijd met onze kinderen kunnen doorbrengen, en dit doen we graag en met veel plezier in de natuur.

Samen met een rijke levenservaring en verdieping in ons zijn, heeft dit ons geïnspireerd om de andere vaders en zonen mee op pad te nemen naar het rijke buitenleven dat de “Vlierhof” te bieden heeft. Samen met de andere creatieve en minimalistisch levende bewoners van de Vlierhof maken we er graag een onvergetelijk weekend van!

Samen met je vader op stap met andere vaders en zonen, gewoon een weekend buiten met zijn tweeën is de basis.

Zelf je eten uit de moestuin oogsten, en eetbare planten verzamelen voor het eten, dat we ook nog eens op een houtvuur gaan bereiden!

Samen rond het vuur mooie verhalen delen , of een mooi gesprek tussen vaders, misschien speelt er wel iemand gitaar?

Ook gaan we dingen creëren, wat dacht je van een vlot om een watertje over te steken,

misschien wil je je eigen hut bouwen en er in slapen? Wil je een minicursus schilderen of beelden maken van natuurlijke materialen, een workshop vuur maken, of wil je graag leren om iets te repareren. Het is allemaal mogelijk!

Je kunt met je tent komen , er zijn basis voorzieningen.

In de prijs is eten en kamperen inbegrepen.

Bijdrage is €100 per volwassene en €50 tot 18 jaar.

Data:

A. 3 Juli va 17:00 V. 5 Juli 17:00

A. 14 Augustus va 17:00 V. 16 Augustus 17:00

A. 11 September va 17:00 V. 13 September 17:00

Aanmelden via Vlierhof, of Sander Jansen (mannencirkeloosterbeek@gmail.com)

Eelco Tans (eelco@vrijvangeest.nl)

Info op Facebook pagina van: mannencirkel oosterbeekNew on the Vlierhof

Father & Son weekends

Organized by Sander Jansen & Eelco Tans

We, Sander and Eelco, are both father of a young son, we were lucky enough to
spend a lot of time with our children, and we like to
do this and enjoy nature. Together with a rich life experience and deepening
in us, this has inspired us to take the other fathers and sons on a path to
the rich outdoor life that the “Vlierhof” has to offer.
Together with the other creative and minimalist living residents of the Vlierhof,
we would like to make it an unforgettable weekend!
Going out with your father and other fathers and sons, just a weekend outside for
two is the basis. Harvest your own food from the vegetable garden, and collect
edible plants for dinner, which we will also prepare on a wood fire!

Sharing beautiful stories around the fire, or a nice conversation between fathers,
maybe someone is playing the guitar?

We are also going to create things, how about a raft to cross a water, maybe you
want to build your own cabin and sleep in it? Would you like a mini
course in pqainting or make sculptures from natural materials, a workshop fire making
or would you like to learn to fix something. It is all possible!

You can come with your tent, there are basic facilities.

The price includes food and camping.

Contribution is € 100 per adult and € 50 to 18 years.

Dates:

A. July 3 from 17:00 V. July 5, 17:00

A. August 14 from 17:00 V. August 16, 17:00

A. September 11 from 17:00 V. September 13, 17:00

Register via Vlierhof, or Sander Jansen (Mannencirkeloosterbeek@gmail.com)

Eelco Tans (eelco@vrijvangeest.nl)

Info on Facebook page of: Oosterbeek men’s circle