Zingen vanuit het Hart / Singing from the Heart

Martijn Nanninga nodigt uit tot een weekend gevuld met zang, met aandacht voor het lichaam, techniek,
samenklank en improvisatie en dit in de landelijke setting van vlierhof met zijn weelderige tuin vol fruitbomen
en groen, bloemen overal.

Martijn Nanninga invites you to a weekend filled with singing, attention for the body, technique, harmony,
improvisation and all of this in the rural setting of Vlierhof with its lush garden full of fruit trees and greenery,
flowers everywhere.

Zangweekend Vlierhof Zingen met Hart en Ziel

Martijn Nanninga, www.zingkring.nlvr

3 juli17.00u –zo5 juli17.00u

Zingen, muziek maken, natuur beleven, ontspannen,

lekkervega-eten, genieten, samen zijn…

Op een fijne rustgevendeplek, dichtbij Nijmegen, net over de grens in Duitsland, zijn we te gast bij de bijzondere community van de Vlierhofbij Kleve. ‘s Ochtends zijn er –na een yoga-zangworkshops in ontspannen sfeer met aandacht voor lichaam, techniek, betekenis, samenklank en improvisatie. In de middag plannen we ook wat vrije uurtjes om te wandelen, het labyrint te verkennen, te mediteren, een privéles te nemenof naar een van de dorpjes te gaan.Na de avondmaaltijd hebben we een gezamenlijke avond met mantra’s of wereldmuziek en wieweet zingen we bij het vuurtje. Martijn zorgt voor een open, warme sfeer die ruimte geeft aan ieders eigen inbreng.

Er is aandacht voor expressie, voor technieken bovenal voor verbinding met het moment, met de eigen stem en met elkaar. De sfeer is soms verstild en meditatief, dan weer energiek en krachtig, met traditionele en spirituele liederen uit alle windstreken. Tijdens het weekend worden vegetarische biologische maaltijden verzorgd door het team van de Vlierhof community, www.vlierhof.orgKostenpp:

€250 bij kamperen in eigen tent. Bij één-of meerspersoons kamer €305. Inclusief:2overnachtingen, maaltijden, thee en koffie. Exclusief:Heen-en terugreis, individuele extra activiteiten.Voor meer info en inschrijven: info@zingkring.nl


Singing weekend Vlierhof
Singing with Heart and Soul
Martijn Nanninga, www.zingkring.nlvr
3 July 17.00 – Sun 5 July 17.00
Singing, making music, experiencing nature,
relaxing, eating delicious vegan food, enjoying, being together …
We are a guest of the special community of the Vlierhof near Kleve in a pleasantly
restful place, close to Nijmegen, just across the border in Germany. In the morning
there are – after a yoga – singing workshop in a relaxed atmosphere with attention to
body, technique, meaning, harmony and improvisation. In the afternoon we also plan
some free hours for walking, exploring the labyrinth, meditating, taking a private
lesson or going to one of the villages. After dinner we have a joint evening with
mantras or world music and we might sing along by a fyer.

Martijn creates an open, warm atmosphere that gives space to everyone’s own input.
Attention is paid to expression, to techniques above all to connection with the
moment, with one’s own voice and with each other. The atmosphere is sometimes
peaceful and meditative, at other times energetically powerful, with traditional
and spiritual songs from all over the world.

During the weekend, vegetarian organic meals are provided by the team of the Vlierhof
community, www.vlierhof.org Cost: € 250 when camping in your own tent. For single or
multi-person rooms, € 305. Includes: 2 nights, meals, tea and coffee.
Exclusive: Round trip, individual extra activities. For more information and
registration: info@zingkring.nl