Veldbloemen Labyrint / Wild Flowers Labyrinth

Gedreven door haar passie voor ’onkruid’ en persoonlijke ontwikkeling, creëerde Frederikje hier op Vlierhof langzaam maar zeker het labyrinth, een woordeloze invitatie, een meditatieve minipelgrimage tussen de veldbloemen door tot bij de rust in je binnenste. Neem je tijd, stap vanuit jezelf deze wondere kronkels door of laat je op dit pad van introspectie leiden door de wijsheid van een bijzondere vrouw.

Driven by her passion for “weeds” and personal development, here at Vlierhof Frederikje slowly but surely created the labyrinth, a wordless invitation, a meditative mini-pilgrimage in between the wild flowers and towards your inner peace. Take your time, step through these wonderful curves on your own or let yourself be guided on the path of introspection by the wisdom of a special woman.

 

Het labyrint is een symbool voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Door het (meditatief ) te lopen, maak je als het ware een ontdekkingsreis. Dit kan je verrassende dingen opleveren.

Mijn kwaliteit ligt in schoonheid creeren met “onkruid”. Eerbiediger verwoord veldplanten of inheemse planten (ook wel een aantal uitheemse). Deze kwaliteit gebruik ik bij de vormgeving van een labyrint.  

Mijn werkwijze bestaat uit werken MET de natuur en ik wied selektief. Sommige planten laat ik staan andere verwijder ik met de reden dat ze op grond van hun eigenschappen de diversiteit ondermijnen. En door het weg te halen krijgen andere zaden uit de natuur een kans. Bij kwetsbaardere planten is het fijn om dominante planten om deze kwetsbare weg te halen, zodat er ruimte wordt gecreeerd voor de kwetsbaardere. Een soort van bescherming.  

Deze kennis deel ik graag met mensen die geinteresseerd zijn. Daarmee raak je thuis in de wereld van het onkruid. Hoe welke plant zich gedraagt boven de grond in de verschillende seizoenen, hoe de plant zich onder de grond gedraagt. Of het een eenjarigen tweejarige danwel vaste plant is. Planten die woekeren als kenmerk hebben.   

Doorgaans maak ik voor een jaar een cyclus van maart tot en met oktober november, waarbij ik dan maandelijks een labyrintworkshop aanbied, wilde plantenexcursie, diverse planten om te verkopen en
ik ben d
ocent in theorie en gids in de praktijk voor mensen die graag thuis willen geraken in de wereld van het onkruid, beter veldplanten, wilde planten, inheemse planten.  


The labyrinth is a symbol of personal growth and development. By walking it
(meditatively), you are, as it were, on a journey of discovery. This can bring
you surprising things.

My quality lies in creating beauty with “weeds”. More reverently phrased field
plants or native plants (also some not native ones). I use this quality when
designing a labyrinth. My working method consists of working WITH nature and I
weed selectively. Some plants I leave alone, others I remove because they
undermine diversity due to their properties. And by removing it, other seeds
from nature get a chance.

I like to share this knowledge with people who are interested. With that you
get at home in the world of weeds. How certain plant behave above ground in
different seasons, how the plant behaves below ground. Whether it is an annual
biennial or perennial. Plants that proliferate as a characteristic.

I usually make a cycle for a year from March to October November, in which
I offer a labyrinth workshop every month, wild plant excursion, various plants
to sell and I am a teacher of theory and practical guide to those of you who like
to get home in the world of weeds, better field planting, wild plants.