Vlierhof in overgang bereidt zich voor op …

Vlierhof in overgang bereidt zich voor op …
Hallo iedereen
     Ondertussen zijn we weer enkele weken verder en in de gloed van hoe de Corona sage
zich ontwikkelt, weeft Vlierhof gestadig voort aan de lijn van zijn eigen verhaal. In de hitte
van reeds hoog-zomerse dagen duiken we steeds dieper het samenzijn in, met als leidraad
Teal, een managementstrategie met als kernwaarden zelfsturing, heelheid en evolutief
doel, wat inhoudt dat we een kerngroep van kleine ondernemers worden, ieder met zijn
bedrijvigheid als de kamer van een hart en verbonden via bloedbanen om samen zo het geheel
nieuw leven in te blazen.
    We ademen diep in, stappen op elkaar af en besluiten om een verbond gebaseerd op
vertrouwen aan te gaan, een horizontaal niet-hiërarchisch samenwerkingsverband waarbij ieder
de verantwoordelijkheid heeft voor zijn deel. Dit houdt in dat er mensen vertrokken zijn en dat er
anderen komen die zich geroepen voelen om zich aan te sluiten bij het avontuur van samen leven
en samen ondernemen.
    Door middel van een aantal uitdagende oefeningen benaderen we steeds meer wat er
leeft, wat er begeestert, diep vanbinnen, in je, hetgeen je delen wil en hoe dit bijdragen kan aan
het kloppende Vlierhof hart.
    Zo is er de kamer van de gasten, de kamer van de catering, de kunst en creativiteit, de
woonhuurders, het onderhoud, de tuin en de akker. Met deze als sterke basis openen er zich vele
mogelijkheden naar de toekomst toe, wordt Vlierhof steeds meer een plek waar begeestering en
passie niet alleen de toon zetten maar zich ook kunnen concretiseren.
    Hoe mooi zou het zijn om bij te dragen aan het verspreiden van een manier van samenleven
waarbinnen ieder zichzelf ten volle zijn kan, waar men zich heel voelt, waar men wat
zich aanbiedt in het leven met een open geest tegemoet treden kan om er zo de mogelijkheden in
te ontdekken en daarmee gepaard gaande de verwondering.